Werken met de muis kost naar verhouding veel tijd. Leer jezelf de sneltoetsen aan. Je hebt sneltoetsen voor alle programma's van windows en mac. In de bijlage @@ vind je een overzicht, hieronder de meest gebruikte:

Windows

Tekst bewerken:
ctrl + X: tekst knippen
ctrl + C: tekst kopiëren
ctrl + V: gekopieerde of geknipte tekst plakken

ctrl + B: tekst vet maken
ctrl + I: tekst cursief maken
ctrl + U: tekst onderstrepen

crt + _

Programma's openen etc.
Vlaggetje + E: verkenner openen
alt + tab: door geopende programma's wandelen


In internetexplorer:
crtl + +: tekst groter maken
crtl+ - : tekst kleiner maken
Windowstoets: startmenu openen

Op de mac:Direct een link vanuit een email openen in een nieuwe tab: command toets ingedrukt houden terwijl je klikt@@ BIJLAGE:

Windows sneltoetsen

·
·
·
Toetsencombinatie
Functie
Windowstoets
Startmenu openen
Wintoets + E
Windows verkenner openen
Wintoets + F
Zoekfunctie openen
Wintoets + M
Minimaliseert alle openstaande vensters
Wintoets + R
Uitvoeren openen
Wintoets + F1
Helpfunctie Windows openen
Wintoets + Ctrl + F
Computer zoeken openen
Wintoets + Tab
Volgende knop in taakbalk selecteren
Wintoets + Shift + Tab
Vorige knop in taakbalk selecteren
Wintoets + D
Alle vensters minimaliseren
Wintoets + M
Alle vensters minimaliseren
Wintoets + Pauze
Systeemeigenschappen openen
F1
Helpfunctie actief venster
F2
Naam item wijzigen
F3
Zoeken vanuit huidige map
F4
Adresbalk selecteren
F5
Scherm verversen
F6
Naar volgend tabblad gaan
F10
Menubalk in venster activeren
Alt
Menubalk in venster activeren
Alt + Enter / dubbelklikken
Toon eigenschappen map
Alt + Esc
Items doorlopen in de volgorde waarin ze zijn geopend
Alt + Tab
Schakelen tussen geopende items
Alt + Shift + Esc
Schakelen naar volgend actief venster
Alt + Spatiebalk
Systeemmenu van actief venster weergeven
Alt + Spatiebalk + N
Het actieve venster minimaliseren
Alt + F4
Actief venster sluiten
Alt + Pijl Links
Naar vorige weergave
Alt + Pijl Rechts
Naar volgende weergave
Alt + Onderstreepte letter in menu
Bijbehorende opdracht in menu uitvoeren
Alt + Print Scrn
Het actieve venster op het Klembord zetten
Print Scrn
Scherm op het Klembord zetten
Wintoets + Print Scrn
Scherm op het Klembord zetten
Backspace
Naar bovenliggende map
Delete
Item naar prullenbak verplaatsen
Tab
Naar volgende optie gaan
Esc
Huidige taak annuleren
Ctrl + A
Alle items selecteren
Ctrl + C
Items kopiëren
Ctrl + X
Items knippen
Ctrl + V
Items plakken
Ctrl + Z
Ongedaan maken
Ctrl + F
Zoeken vanuit huidige map
Ctrl + G
Ga naar functie openen actief programma
Ctrl + N
Nieuwe map openen
Ctrl + O
Openen map
Ctrl + P
Map printen
Ctrl + S
Map bewaren
Ctrl + W
Pagina sluiten
Ctrl + bestand slepen
Bestand kopiëren
Ctrl + Shift + bestand slepen
Snelkoppeling maken
Ctrl + Tab
Naar volgend tabblad gaan
Ctrl + F4
Actief programma sluiten
Ctrl + Esc
Startmenu openen
Shift + Delete
Item direct verwijderen
Shift + F10
Snelmenu item weergeven (rechter muisknop)
Shift + CD / DVD lade sluiten
Automatisch afspelen niet toepassen

Sneltoetsen Windows Verkenner

·
·
·
Toetsencombinatie
Functie
F1
Help
F2
Hernoemen.
F3
Zoek
F4
Geeft de adresbalk weer
F5
Vernieuwen


Alt+Enter
Eigenschappen


Ctrl+A
Alles selecteren
Ctrl+C
Kopiëren
Ctrl+X
Knippen
Ctrl+V
Plakken
Ctrl+Z
Ongedaan maken
Ctrl + muisklik
Selecteer nog een bestand


End
Geeft de onderkant van het actieve venster weer
Home
Geeft de bovenkant van het actieve venster weer
Del
Verwijderen


Num lock+sterretje
Geeft alle submappen onder de geselecteerde map weer
Num lock+plusteken
Geeft de inhoud van de geselecteerde map weer
Num lock+minteken
Vouwt de geselecteerde map samen


Wintoets + E
Windows verkenner openen

Sneltoetsen Microsoft Word

·
·
·
Toetsencombinatie
Functie
Ctrl + O
Open document
Ctrl + N
Open nieuw document
Ctrl + S
Opslaan
Ctrl + P
Afdrukken
Ctrl + Z
Ongedaan maken
Ctrl + Y
Herhalen
Ctrl + X
Knippen
Ctrl + C
Kopieren
Ctrl + V
Plakken
Ctrl + A
Alles selecteren
Ctrl + F
Zoeken
Ctrl + H
Vervangen
Ctrl + G
Ga naar
Ctrl + B
Geselecteerde tekst vet maken
Ctrl + I
Geselecteerde tekst cursief maken
Ctrl + U
Geselecteerde tekst onderlijnen
Ctrl + E
Alinea centreren
Ctrl + M
Inspringen
Ctrl + F1
Taakvenster verbergen/tonen
Ctrl + F2
Afdrukvoorbeeld
Ctrl + Backspace
1 Woord verwijderen
Ctrl + Enter
Paginaeinde invoegen
Ctrl + Home
Overschakelen naar het begin van het document
Ctrl + End
Overschakelen naar het eind van het document
Ctrl + Shift + Home
Selecteren tot aan het begin van het document
Ctrl + Shift + End
Selecteren tot aan het eind van het document
Ctrl + Shift + E
Wijzigingen bijhouden
Ctrl + Shift + C
Opmaak kopieren
Ctrl + Shift + V
Opmaak plakken
Ctrl + Shift + D
Dubbel onderstrepen
Ctrl + Shift + M
Inspringen opheffen
Ctrl + Shift + F
Lettertype
Ctrl + Shift + S
Opmaakprofiel
Ctrl + [
Letter 1 punt verkleinen
Ctrl + 2
Regelafstand 2 instellen
Ctrl + 5
Regelafstand 1,5 instellen
Ctrl + ]
Letter 1 punt vergroten
Ctrl + 1
Regelafstand 1 instellen
Ctrl + =
Subscript
Ctrl + +
Superscript
Ctrl + Alt gr + 1
! omgekeerd
Ctrl + Alt gr + 2
²
Ctrl + Alt gr + 3
³
Ctrl + Alt gr + 4
¤
Ctrl + Alt + 5

Ctrl + Alt + 6
¼
Ctrl + Alt + 7
½
Ctrl + Alt + 8
¾
Ctrl + Alt + 9

Ctrl + Alt + 0Alt + !
Kop 1 weergeven
Alt + @
Kop 2 weergeven
Alt + #
Kop 3 weergeven
Alt + $
Kop 4 weergeven
Alt + %
Kop 5 weergeven
Alt + ^
Kop 6 weergeven
Alt + &
Kop 7 weergeven
Alt + *
Kop 8 weergeven
Alt + (
Kop 9 weergeven
Alt + Klikken
Onderzoek
Alt + F3
Autotekst fragment toevoegen
Alt + F4
Hyperlink geschiedenis
Alt + F8
Macro's
Alt + F9
Veldcodes weergeven
Alt + F11
Visiual basic editor
Alt + Shift + F11
Microsoft script editor
Alt + Shift + D
Datumveld invoegen
Alt + Ctrl + H
Hyperlink
Alt + Ctrl + G
Normale weergave
Alt + Ctrl + B
Overzichts weergave
Alt + Ctrl + M
Opmerking invoegen


Shift + F1
Opmaak weergeven
Shift + F3
Tekst in alleen hoofdletters en andersom
Shift + F4
Ga naar of zoeken herhalen
Shift + F7
Synoniemenlijst


F1
Help functie
F4
Herhalen
F5
Ga naar
F7
Spelling en gramaticacontrole
F9
Velden bijwerken
F12
Opslaan als

Algemene sneltoetsen

· CTRL+C (Kopiëren)
· CTRL+X (Knippen)
· CTRL+V (Plakken)
· CTRL+Z (Ongedaan maken)
· DELETE (Verwijderen)
· SHIFT+DELETE (Verwijdert het geselecteerde item definitief zonder het in de Prullenbak te plaatsen)
· CTRL terwijl u een item sleept (Kopieert het geselecteerde item)
· CTRL+SHIFT terwijl u een item sleept (Maakt een snelkoppeling met het geselecteerde item)
· F2-toets (Verandert de naam van het geselecteerde item)
· CTRL+PIJL-RECHTS (Verplaatst de invoegpositie naar het begin van het volgende woord)
· CTRL+PIJL-LINKS (Verplaatst de invoegpositie naar het begin van het vorige woord)
· CTRL+PIJL-OMLAAG (Verplaatst de invoegpositie naar het begin van de volgende alinea)
· CTRL+PIJL-OMHOOG (Verplaatst de invoegpositie naar het begin van de vorige alinea)
· CTRL+SHIFT met een van de pijltoetsen (Markeert een tekstblok)
· SHIFT met een van de pijltoetsen (Selecteert meer dan één item in een venster of op het bureaublad, of selecteert tekst in een document)
· CTRL+A (Alles selecteren)
· F3-toets (Zoekt een bestand of een map)
· ALT+ENTER (Geeft de eigenschappen van het geselecteerde item weer)
· ALT+F4 (Sluit het actieve item of beëindigt het actieve programma)
· ALT+ENTER (Geeft de eigenschappen van het geselecteerde object weer)
· ALT+SPATIEBALK (Opent het snelmenu voor het actieve venster)
· CTRL+F4 (Sluit het actieve document in programma's waarin meer documenten tegelijkertijd geopend kunnen zijn)
· ALT+TAB (Schakelt tussen geopende items)
· ALT+ESC (Doorloopt de items in de volgorde waarin ze zijn geopend)
· F6-toets (Doorloopt de schermelementen in een venster of op het bureaublad)
· F4-toets (Geeft de adresbalklijst weer in Deze computer of Windows Verkenner)
· SHIFT+F10 (Geeft het snelmenu weer voor het geselecteerde item)
· ALT+SPATIEBALK (Geeft het systeemmenu weer voor het actieve venster)
· CTRL+ESC (Geeft het menu Start weer)
· ALT+onderstreepte letter in een menunaam (Opent het corresponderende menu)
· Onderstreepte letter in een opdrachtnaam in een geopend menu (Voert de corresponderende opdracht uit)
· F10-toets (Activeert de menubalk in het actieve programma)
· PIJL-RECHTS (Opent het volgende menu aan de rechterzijde of opent een submenu)
· PIJL-LINKS (Opent het volgende menu aan de linkerzijde of sluit een submenu)
· F5-toets (Werkt het actieve venster bij)
· BACKSPACE (Geeft de map weer die zich een niveau hoger in Deze computer of Windows Verkenner bevindt)
· ESC (Annuleert de huidige taak)
· SHIFT terwijl u een cd-rom in het cd-rom-station plaatst (Voorkomt dat de cd-rom automatisch wordt afgespeeld)
· CTRL+SHIFT+ESC (Taakbeheer openen)

Sneltoetsen voor dialoogvensters

Druk in uitgevouwen keuzelijsten op SHIFT+F8 om de selectie-uitbreidingsmodus in te schakelen. In deze modus kunt u met de pijltoetsen de cursor verplaatsen zonder de selectie te wijzigen. Druk op CTRL+SPATIEBALK of SHIFT+SPATIEBALK om de selectie te wijzigen. Schakel de selectie-uitbreidingsmodus uit door nogmaals op SHIFT+F8 te drukken. De selectie-uitbreidingsmodus schakelt zichzelf uit wanneer u de focus naar een ander besturingselement verplaatst.
· CTRL+TAB (Doorloopt de tabs van links naar rechts)
· CTRL+SHIFT+TAB (Doorloopt de tabs van rechts naar links)
· TAB (Doorloopt de opties in sequentiële volgorde)
· SHIFT+TAB (Doorloopt de opties in omgekeerde richting)
· ALT+Onderstreepte letter (Voert de corresponderende opdracht uit of selecteert de corresponderende optie)
· ENTER (Voert de opdracht voor de actieve optie of knop uit)
· SPATIEBALK (Schakelt het selectievakje in of uit als de actieve optie een selectievakje is)
· Pijltoetsen (Selecteert een knop als de actieve optie een groep keuzerondjes is)
· F1-toets (Geeft Help weer)
· F4-toets (Geeft de items in de actieve lijst weer)
· BACKSPACE (Opent een map op een niveau hoger als een map is geselecteerd in het dialoogvenster Opslaan als of Openen)

Microsoft Natural Keyboard-sneltoetsen

· Windows-logo (Toont of verbergt het menu Start)
· Windows-logo+BREAK (Geeft het dialoogvenster Systeemeigenschappen weer)
· Windows-logo+D (Geeft het bureaublad weer)
· Windows-logo+M (Minimaliseert alle vensters)
· Windows-logo+SHIFT+M (Herstelt de geminimaliseerde vensters)
· Windows-logo+E (Opent Deze computer)
· Windows-logo+F (Zoekt een bestand of een map)
· CTRL+Windows-logo+F (Zoekt computers)
· Windows-logo+F1 (Geeft Windows Help weer)
· Windows-logo+ L (Vergrendelt het toetsenbord)
· Windows-logo+R (Opent het dialoogvenster Uitvoeren)
· Windows-logo+U (Opent Hulpprogrammabeheer)

Toegankelijkheidssneltoetsen

· Rechter-SHIFT-toets gedurende acht seconden (Schakelt filtertoetsen in of uit)
· Linker-ALT-toets+linker-SHIFT-toets+PRINT SCREEN (Schakelt groot contrast in of uit)
· Linker-ALT-toets+linker-SHIFT-toets+NUM LOCK (Schakelt de muistoetsen in of uit)
· Vijf maal SHIFT (Schakelt de plaktoetsen in of uit)
· NUM LOCK gedurende vijf seconden (Schakelt de schakeltoetsen in of uit)
· Windows-logo+U (Opent Hulpprogrammabeheer)

Sneltoetsen voor Windows Verkenner

· END (Geeft de onderkant van het actieve venster weer)
· HOME (Geeft de bovenkant van het actieve venster weer)
· NUM LOCK+sterretje (*) (Geeft alle submappen onder de geselecteerde map weer)
· NUM LOCK+plusteken (+) (Geeft de inhoud van de geselecteerde map weer)
· NUM LOCK+minteken (-) (Vouwt de geselecteerde map samen)
· PIJL-LINKS (Vouwt de huidige selectie samen als deze is uitgevouwen, of selecteert de bovenliggende map)
· PIJL-RECHTS (Geeft de huidige selectie weer als deze is samengevouwen, of selecteert de eerste submap)

Sneltoetsen voor Speciale tekens

Wanneer u op een teken in het tekenraster hebt dubbelgeklikt, kunt u met de sneltoetsen door het raster navigeren:
· PIJL-RECHTS (Gaat naar rechts of naar het begin van de volgende regel)
· PIJL-LINKS (Gaat naar links of naar het einde van de vorige regel)
· PIJL-OMHOOG (Gaat een rij omhoog)
· PIJL-OMLAAG (Gaat een rij omlaag)
· PAGE UP (Gaat scherm voor scherm omhoog)
· PAGE DOWN (Gaat scherm voor scherm omlaag)
· HOME (Gaat naar het begin van de regel)
· END (Gaat naar het einde van de regel)
· CTRL+HOME (Gaat naar het eerste teken)
· CTRL+END (Gaat naar het laatste teken)
· SPATIEBALK (Schakelt tussen vergrote en normale modus wanneer een teken is geselecteerd)

Sneltoetsen voor het hoofdvenster van Microsoft Management Console (MMC)

· CTRL+O (Opent een opgeslagen console)
· CTRL+N (Opent een nieuwe console)
· CTRL+S (Slaat de geopende console op)
· CTRL+M (Voegt een console-item toe of verwijdert het)
· CTRL+N (Opent een nieuwe console)
· F5-toets (Werkt de inhoud van alle consolevensters bij)
· ALT+SPATIEBALK (Geeft het menu van het MMC-venster weer)
· ALT+F4 (Sluit de console)
· ALT+A (Geeft het menu Actie weer)
· ALT+V (Geeft het menu Beeld weer)
· ALT+F (Geeft het menu Bestand weer)
· ALT+O (Geeft het menu Favorieten weer)

Sneltoetsen voor het MMC-consolevenster

· CTRL+P (Drukt de huidige pagina of het actieve deelvenster af)
· ALT+Minteken (-) (Geeft het venstermenu weer voor het actieve consolevenster)
· SHIFT+F10 (Geeft het snelmenu Actie weer voor het geselecteerde item)
· F1-toets (Opent het Help-onderwerp - indien aanwezig - voor het geselecteerde item)
· F5-toets (Werkt de inhoud van alle consolevensters bij)
· CTRL+F10 (Maximaliseert het actieve consolevenster)
· CTRL+F5 (Herstelt het actieve consolevenster)
· ALT+ENTER (Geeft het dialoogvenster Eigenschappen - indien aanwezig - voor het geselecteerde item weer)
· F2-toets (Verandert de naam van het geselecteerde item)
· CTRL+F4 (Sluit het actieve consolevenster) Als een console slechts één consolevenster heeft, sluit u de console met deze snelkoppeling)

Navigatie in Verbinding naar extern bureaublad

· CTRL+ALT+END (Opent het dialoogvenster Beveiliging van Microsoft Windows NT)
· ALT+PAGE UP (Schakelt van links naar rechts tussen programma's)
· ALT+PAGE UP (Schakelt van rechts naar links tussen programma's)
· ALT+INSERT (Doorloopt de programma's in de volgorde waarin ze het laatst zijn gebruikt)
· ALT+HOME (Geeft het menu Start weer)
· CTRL+ALT+BREAK (Schakelt de clientcomputer tussen een venster en het volledige scherm)
· ALT+DELETE (Geeft het Windows-menu weer)
· CTRL+ALT+MINTEKEN (-) (Plaatst een momentopname van het hele clientvenstergebied op het klembord van de Terminal-server en heeft dezelfde functionaliteit als wanneer u op de lokale computer op ALT+PRINT SCRN drukt.)
· CTRL+ALT+PLUSTEKEN (+) (Plaatst een momentopname van het actieve venster in de client op het klembord van de Terminal-server en heeft dezelfde functionaliteit als wanneer u op de lokale computer op PRINT SCRN drukt.)

Navigatie in Microsoft Internet Explorer

· CTRL+B (Opent het dialoogvenster Favorieten indelen)
· CTRL+E (Opent de zoekbalk)
· CTRL+F (Start het hulpprogramma Zoeken)
· CTRL+H (Opent de balk Geschiedenis)
· CTRL+I (Opent de balk Favorieten)
· CTRL+L (Opent het dialoogvenster Openen)
· CTRL+N (Start nog een exemplaar van de browser met hetzelfde webadres)
· CTRL+O (Opent het dialoogvenster Openen, net zoals CTRL+L)
· CTRL+P (Opent het dialoogvenster Afdrukken)
· CTRL+R (Werkt de huidige webpagina bij)
· CTRL+W (Sluit het huidige venster)

http://www.tuxx.nl/sneltoetsen/windows_verkenner/