Uit 150 Lifehacking tips:

Tien tips om meer profijt te hebben van Het nieuwe werken Alex Vermeulen
In het kort: Het nieuwe werken is vanuit veel invalshoeken te benaderen. Zelf ga ik uit van de volgende definitie: werken waar en wanneer je wilt. In veel gevallen veroorzaakt deze flexibiliteit onopgemerkt op diverse vlakken een verandering. Tien tips om op dit soort veranderingen te anticiperen en daardoor beter met Het nieuwe werken aan de slag te gaan.Wat moet je doen? 1. Analyseer en ontwikkel je vier Z’s
Bekijk in hoeverre je de volgende kwaliteiten bezit en of je ze nog verder kunt ontwikkelen:
  • Zelfsturing: ben je in staat om zelf invulling te geven aan de wijze waarop jij je werk uitvoert?
  • Zelfredzaamheid: ben je in staat om zelfstandig te werken en bij pro- blemen om hulp te vragen?
  • Zelfdiscipline: ben je in staat om zonder toezicht te werken?
  • Zelfontplooiing: ben je in staat om zelfstandig te groeien en je talent te ontwikkelen om bedrijfsdoelstellingen te realiseren?

2. Maak afspraken over resultaten
Hoe maak je gerichte afspraken over het werk? In grote lijnen moet dui- delijk zijn binnen welk kader er wordt gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan duidelijke, meetbare doelstellingen die je wilt behalen, binnen welk tijds- bestek en met welke middelen.

3. Stel grenzen en laat grenzen stellen
Technologie maakt het mogelijk om ‘altijd’ te werken. Je zult hierin je eigen grens moeten stellen. Bepaal voor jezelf wat werkbaar is. Bespreek daarnaast met je partner en collega’s hoe zij deze grens in de praktijk ervaren.

4. Maak afspraken over de aanwezigheidDenk hierbij aan afspraken over hoeveel dagen of uren per week en wanneer er vanuit huis wordt gewerkt, de minimale bezetting van het team op kantoor en de bereikbaarheid buiten en binnen kantooruren (doorschakeling telefoon, e-mail, chat, enzovoort).

5. Zorg voor een goede thuiswerkplek
Werk je gemiddeld drie uur of langer op een bepaalde plek, zorg dan dat deze werkplek ergonomisch goed is ingericht. Je loopt anders het risico om op termijn last te krijgen van klachten die te maken hebben met een verkeerde zit- of werkhouding.

6. Kies bewust voor een virtuele of fysieke ontmoeting
De keus voor fysiek of virtueel contact hangt af van de vereisten van het contact. Zorg dat je hier goed van op de hoogte bent en bepaal vooraf welke ontmoetingen je fysiek wilt doen en welke virtueel.

7. Benut de vierkante meter
Wanneer je minder vaak naar kantoor komt, ligt het voor de hand werk- plekken met elkaar te delen. De kunst is om de vrijgekomen vierkante meters optimaal te benutten om nieuwe werkplekken te creëren die zijn afgestemd op bepaalde activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan samenwer- ken, geconcentreerd werken, telefoneren en ontmoeten.

8. Wees transparant over je beschikbaarheid
Zorg dat je collega’s weten waar je bent en of je bereikbaar bent. Zet het in je digitale agenda en machtig je collega’s om hierin te kunnen kijken.

9. Organiseer sociale contacten
Informeel contact is heel belangrijk om op de hoogte te blijven van wat er in een organisatie speelt, of wat er bij een collega persoonlijk leeft. Organiseer daarom meer ‘sociaal contact’ met je collega’s. Denk bijvoor- beeld aan een wekelijkse borrel, speciale evenementen, interne trai- ningen, enzovoort.

10. Blijf in contact over je werkzaamheden
Onderschat het belang van toevallig en informeel contact voor je werk niet. Wanneer jij en je collega’s minder naar kantoor komen, kan het een uitdaging worden om met elkaar verbonden te blijven. Zorg dat je op de hoogte blijft van elkaars werk, bijvoorbeeld via e-mail, blogs, Twitter, enzovoort.